Sektorer

Det fulde overblik over alle sektorer på TradeDesk. Vi dækker de 11 sektorer, som aktier kan være i: fra cyklisk forbrug til energi. Tallet angiver andelen af aktier i den givne sektor (fra 0-100), hvis lukkekurs ligger over aktiens 20 dages glidende gennemsnit. Dette fungerer som en kortsigtet momentum indikator.