Handels- og abonnementsbetingelser

Betaling
Alle abonnementer betales en måned forud. Såfremt der ikke kan trækkes penge fra dit kreditkort (VISA eller MasterCard), vil dit abonnement blive opsagt pga. manglende betaling, efter 2 advarsler på e-mail. Vi tager ingen kortgebyrer. Kontooverførsel er IKKE mulig - kun køb pr. kreditkort.

Levering
TradeDesk leverer en opdatering pr. handelsdag i Danmark. Opdateringen sker om aftenen/natten, så du har opdateringen inden aktiemarkedet åbner i Danmark. TradeDesk er kun ansvarlig for afsendelsen af e-mailen, og kan ikke holdes ansvarlig for hvad der sker i din ende. (Check din web-email og dit spamfilter. Ofte kan en manglede e- mail findes her.) Alpha er et selvstændigt produkt. Den indgår dog i Guld-pakken, men ikke i Sølv-pakken.

Ansvarsfriskrivelse
TradeDesk kan ikke holdes ansvarlig på nogen måde for udviklingen i aktier, eller tab som følge af aktiehandel, hvor TradeDesks analyser er blevet brugt. Teknisk analyse kan ikke forudsige fremtiden og store nyheder kan ændre trenden på et øjeblik. Historisk performance giver ingen garanti for et fremtidigt afkast og al investering er risikabelt. Du har selv ansvaret for dine aktiehandler. TradeDesk yder ikke personlig rådgivning. Anbefalingerne er lavet på baggrund af prisbevægelser og sker 100% automatisk.

Din aftale med TradeDesk
Din bruger er personlig og må ikke deles med andre. Du må ikke videresende ”Alpha”, eller din portefølje-e-mail til andre. Brugere har ikke ret til at offentliggøre, dele eller videredistribuere indhold, med mindre man har indgået aftale herom med TradeDesk. Det er heller ikke tilladt – maskinelt eller på anden måde, via programmer eller andet – at indhente eller bearbejde materiale på anden måde, end hvad TradeDesk udtrykkeligt har givet tilladelse til. Du køber en ikke-kommerciel licens, som kun må anvendes af ikke professionelle investorer.

Opsigelse af TradeDesk abonnement
Opsigelse af abonnement sker pr. e-mail til kundeservice@tradedesk.dk, helst 3 hverdage inden næste betaling (abonnementsfornyelse.) Din opsigelse er effektueret, så snart du modtager en bekræftelse pr. e-mail. Dit abonnement vil derefter udløbe, når den nuværende betaling udløber.

Månedsbetaling
Du kan stoppe, eller afmelde dit abonnement, når du har lyst, helt uden binding.

Årsbetaling
Abonnementerne kan opsiges efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Kurser og mentorforløb
Gældende for kurser med 1-1 tid: For at sikre, at du får det maksimale ud af dit kursus, eller mentorforløb, så skal det gennemføres indenfor rimelig tid (så vi ikke skal starte forfra hver gang). Det betyder, at du maksimalt må blive 2 uger forsinket på undervisningsforløb. Hvis du bliver mere end 2 uger forsinket, så vil din 1-1 tid frafalde for den uge, hvor du er 2 uger eller mere forsinket, i forhold til startdatoen for den givne uge i dit kursus / mentorforløb.

Kurser + tidligere læringsforløb
Du har som udgangspunkt adgang til købte kurser så længe TradeDesk eksisterer.

Fortrydelsesret
Der gives 30 dages pengene tilbagegaranti på månedsabonnementerne - men du skal gøre os opmærksom på, at ønsker at bruge 30 dages garantien pr. email inden da. For alt andet gælder den almindelige fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber med andre ord 14 dage efter den dag, vi har lavet aftalen. Fristen indebærer, at du har 14 dage fra aftaledagen til at give os besked om, at du vil fortryde. Du kan sende en mail til kundeservice@tradedesk.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i betingelserne.

Tilbagebetaling
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at fortryde, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementet, der allerede er leveret. Da der er tale om en løbende aftale af ubestemt varighed, fastsættes prisen pr. dag set i forhold til opfyldelse af aftalen i en 1-årig periode. Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Hvis der er noget galt med abonnementet
Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer, men hvis du ikke er tilfreds med abonnementet, eller der er noget galt med produktet, må du endelig kontakte os på kundeservice@tradedesk.dk

Træk på dit kort
Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort. Du kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

Kortdata
Hvis du får nyt kreditkort, så skal det opdateres i TradeDesk under indstillinger og betaling.

Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte kundeservice@tradedesk.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: Center for Klageløsning Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.naevneneshus.dk Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr