Aktiesplit

Forklaring Et aktiesplit er en konvertering af eksisterende aktier og betyder, at en aktie bliver splittet i flere aktier. Annoncerer et selskab for eksempel en 1:10-aktiesplit, så vil man som investor få 10 nye aktier for hver aktie, som man ejer. Kursen vil i dette tilfælde falde til 1/10-del af den tidligere kurs. Der er altså ingen kursgevinst at hente, hvis man investerer i aktier, der står foran et aktiesplit. Typisk er det selskaber, hvor aktiekursen har opnået en meget høj værdi, at et aktiesplit bliver aktuelt.