Beta / Betaværdi

Forklaring Beta’en eller Betaværdien benyttes til at måle og vurdere, hvor kursfølsom en aktie er sammenlignet med det øvrige aktiemarked. Vurderingen sættes ud fra, at markedet har en Betaværdi på 1. De enkelte aktier har så fået en værdi alt efter, hvor meget de svinger i forhold til aktiemarkedet. Typisk opfattes aktier med en høj Betaværdi som mere risikable, men med større muligheder for afkast. Omvendt opfattes aktier med lav Betaværdi som mere sikre, men med lavere muligheder for afkast.