Aktieindeks

Forklaring Et aktieindeks er et børsindeks, der måler udviklingen af et udvalgt antal aktier. Så når nogen taler om, at børsen falder eller stiger, så tales der faktisk om, hvorvidt et aktieindeks stiger eller falder. Hvis et aktieindeks stiger, betyder det, at den samlede værdi af de underliggende aktier er steget.