Aktie

Forklaring En aktie er en ejerandel i en virksomhed, der er organiseret som et aktieselskab. Ejeren af aktien er aktionær eller investor i den pågældende virksomhed. Det medfører typisk retten til at være med til at træffe beslutninger på virksomhedens generalforsamling samt at modtage udbytte i tilfælde af, at virksomheder udbetaler udbytte.