Afkast

Forklaring Et aktieafkast – eller bare afkast - er den fortjeneste, som en aktionær opnår ved at være i besiddelse af et økonomisk aktiv – for eksempel en aktie - i løbet af en bestemt tidsperiode. Selve afkastet indbefatter ændringen i aktiekursen inklusiv udbetalinger – for eksempel udbytte.