Value Trap

Forklaring En “value trap” er en aktie, der virker billig, men ved nærmere eftersyn ikke er det – for eksempel på grund af økonomisk ustabilitet eller ringe vækstpotentiale.