Vekselgebyr

Forklaring Et vekselgebyr er det gebyr, som eksempelvis en bank eller børsmægler tager for at veksle mellem to forskellige valutaer. Hvis din aktiekonto eksempelvis er angivet i danske kroner, men du køber et amerikansk værdipapir, som handles i amerikanske dollar, så vil du blive opkrævet et vekselgebyr.