Udbytte

Forklaring Et udbytte er et beløb, der fordeles mellem aktionærerne i et aktieselskab. I aktieselskaber vil udbyttet normalt udgøre et fast beløb pr. Aktie. Det er forskelligt og valgfrit, om et børsnoteret selskab udbetaler udbytte. Det er også valgfrit, hvor ofte et udbyttebetalende selskab udbetaler udbytte, men oftest bliver udbyttet udbetalt én gang om året.