P/E

Forklaring P/E står for “Price/Earnings” og bruges til at prissætte selskaber for at få en fornemmelse af, om en aktie er dyr eller billig. P/E-tallet angiver, hvor meget man som investor betaler for én krones overskud efter skat i et selskab, hvis man køber aktien. Jo højere P/E, jo dyrere er aktien. Typisk vil vækstselskaber have en høj P/E.