Omvendt aktiesplit

Forklaring Et aktiesplit er en konvertering af eksisterende aktier og betyder, at flere aktier bliver samlet i én aktie. Annoncerer et selskab for eksempel en 10:1-aktiesplit, så vil man som investor få én ny aktier for hver 10 aktier, som man ejer. Kursen vil i dette tilfælde stige 10-dobbelt af den tidligere kurs. Der er altså ingen kursgevinst at hente, hvis man investerer i aktier, der står foran et omvendt aktiesplit. Typisk er det selskaber, hvor aktiekursen har nået en meget lav værdi, at et omvendt aktiesplit bliver aktuelt.