Organisk Vækst

Forklaring Organisk vækst er et selskabs vækst ved egen kraft. Det modsatte er vækst opnået ved eksempelvis opkøb af andre selskaber.