ISIN

Forklaring ISIN står for “International Securities Identification Number” og består af en 12-cifret lang unik kode, som gør, at man kan skelne de mange noterede aktiver fra hinanden. Alle danske værdipapirer - uanset om der er tale om aktier, obligationer eller investeringsbeviser - har en ISIN-kode.