Justering

Forklaring Hvis en virksomhed forventer et årsresultat, der er bedre end virksomhedens forventning fra begyndelsen af året, er der tale om en opjustering. Hvis en virksomhed forventer et årsresultat, der er værre end virksomhedens forventning fra begyndelsen af året, er der tale om en nedjustering.