Generalforsamling

Forklaring En ordinær generalforsamling afholdes årligt. Her fremlægges og godkendes regnskabet for det forgangne år, ligesom der oftest vælges medlemmer til bestyrelsen. Det er desuden på generalforsamlingen, at aktionærerne får lejlighed til at stille spørgsmål til det børsnoterede selskabs ledelse om dennes dispositioner og beslutninger i det forgangne år. En generalforsamling er den øverste myndighed i blandt andet selskaber.