Gearing

Forklaring Gearing er et udtryk, der benyttes om investeringer, hvor den investerede kapital er større end den kapital, der er bogført hos investoren. Det kan for eksempel lade sig gøre gennem lån, som tilbydes via børshandleren.