Børs

Forklaring En børs er en bred betegnelse for en markedsplads, hvor der handles med varer, uden at disse behøver at være fysisk til stede. På en fondsbørs handles værdipapirer som aktier og obligationer til priser, der fastsættes af markedet. “Markedet” kan i denne sammenhæng beskrives som købere og sælgere af det værdipapirerne.