S&P 500

Forklaring S&P 500 er et amerikansk aktieindeks fra 1957, der indeholder over 500 store amerikanske virksomheder. Aktierne i indekset udvælges af en komité, som repræsenterer et bredt udsnit af alle amerikanske industrier, og altså ikke blot de 500 største virksomheder.