Shorte

Forklaring “At shorte” eller “gå kort” i en aktie betyder, at man vædder imod den pågældende aktie. Man “shorter” en aktie ved, at man mod en mindre betaling låner et antal aktier i et selskab, sælger dem og håber på, at prisen falder inden låneaftalen udløber, og aktierne skal afleveres tilbage. Ved lavere priser kan investoren nemlig købe aktierne tilbage i markedet til en lavere pris, end han solgte dem for og dermed ende med gevinsten i form af differencen mellem den solgte aktie og den tilbagekøbte aktie. Et tænkt eksempel er, at man betaler 1 krone for at låne en aktie, som man sælger for 20 kroner. Så falder aktiekursen, og man kan nu købe den lånte aktie for 10 kroner. Det giver en kursforskel på 10 kroner minus den ene krone, som man betalte for at låne aktien. I alt står man tilbage med et afkast på 9 kroner.