ETF

Forklaring ETF står for “exchange-traded fund” og er både en investeringsfond og et børshandlet produkt. Med andre ord er det en investeringsfond, der handles direkte på en fondsbørs. ETF’er ligner på mange måder almindelige investeringsforeninger, bortset fra at ETF'er købes og sælges fra andre ejere i løbet af dagen på diverse fondsbørser, mens investeringsforeninger købes og sælges gennem et administrationsselskab eller en distributør baseret på deres pris ved dagens slutning. I Danmark er ETF’er typisk lagerbeskattet.