Emission

Forklaring En emission - eller aktieemission – er en udstedelse af aktier. Dette kan for eksempel ske, hvis et eksisterende, børsnoteret selskab ønsker tilførsel af ny kapital.