Årsrapport

Forklaring En årsrapport er en redegørelse for en virksomheds aktiviteter i det forgangne regnskabsår. Årsrapporten i et selskab har til formål at give aktionærer og andre interesserede et indblik i selskabets aktiviteter og økonomiske formåen. Ofte er det lovpligtigt for virksomheder at udarbejde og indberette årsrapporter. En årsrapport skal altid indeholde: Virksomhedens årsregnskab, balancen og noteoplysninger.