Brug stoploss ordre korrekt

Intet er mere irriterende end tab – så stop dem.

Heldigvis kan stoploss hjælpe os med at tage profit og minimerer tab – hvis de sættes korrekt.

At mestre brugen af stoploss ordrer korrekt kan hjælpe dig med at minimere dine tab og beskytte din kapital, når markedet ikke bevæger sig i den ønskede retning. For at få det bedste ud af dine stoploss ordrer er det afgørende at forstå de forskellige typer ordrer og hvordan man anvender dem effektivt.


Hvad er en Stoploss Ordre?

En stoploss-ordre er en automatisk ordre, der udføres, når en bestemt pris nås. Målet er at begrænse investorens tab på en position ved at købe eller sælge en aktie, når den rammer den fastsatte pris – den såkaldte stop- (eller strike-) pris. Stoploss-ordrer kan anvendes i både lange og korte positioner og er almindeligt anvendt til at beskytte profit eller reducere tab i aktiehandel.

Hvordan fungerer en Stoploss ordre

En stoploss-ordre fungerer ved at indstille en grænse for potentielle tab på en investering. Når stopprisen nås, udføres ordren automatisk, og værdipapiret købes eller sælges. Dette skaber en form for sikkerhedsnet for investorer og hjælper med at mindske risikoen forbundet med prissvingninger på markedet

Der er to primære typer af stoploss ordrer: limit og trailing. 


  1. En stoploss limit-ordre består af en triggerpris og en limit pris. Når triggerprisen nås, aktiveres limit-ordren, og handlen bliver udført, forudsat at markedsprisen ikke er lavere end limitprisen.


Et eksempel på dette er en salsordre i NTG med en stoppris på 390 kr (eller lavere og en limit på 411 kr)


I dette tilfælde, vil aktien højest sandsynligt ikke bliver solgt, da orden, der bliver lagt i markedet ligger lagt fra den aktuelle kurs.

Hvis du vil være “sikker” på at få solgt med det samme, så skal du være villig til at sælge under markedskursenDu må aldrig sætte in salgspris til 0, så vil du nemlig sælge til alt hvad der ligger i markedet på købssiden.

Husk at sætte datoen for gyldighed, ellers gælder ordren kun 1 dag.


Er aktien illikvid kan du pressen kursen meget lagt ned og derved vil du få et stort tab på din stoploss.

  1. Trailing stoploss er en dynamisk ordre, hvor triggerprisen følger markedskursen med en fast afstand (ofte i % til dagens højeste kurs), som forhindrer tab, hvis prisen falder, men hvor salgsordren fortsætter med op (så længe aktien ikke falder mere end f.eks. 6% i dette tilfælde).

Husk igen at sætte datoen for gyldighed, ellers gælder ordren kun 1 dag.Det er vigtigt at give sine stoploss luft, for ellers stoppes du ud for tidligt og optrenden fortsætter med dig på sidelinjen.


Når det kommer til teknisk analyse og aktiehandel, er det vigtigt at være fortrolig med de forskellige stoploss ordrer og deres formål.


At kunne bruge disse ordrer korrekt vil give dig en betydelig fordel, når det gælder om at beskytte dine investeringer og minimere risikoen for store tab.


Hvad er en take profit ordre?


En take profit ordre er en type af ordrer, der bruges af investorer og tradere til at lukke deres positioner automatisk, når deres target er nået. Dette hjælper dem med at sikre gevinsten og undgå at miste den, hvis markedsprisen ændrer sig uventet. Take profit ordrer er særligt nyttige i situationer med høj volatilitet og hurtige markedsbevægelser, hvor det kan være svært at overvåge og reagere på prisskiftet øjeblikkeligt.


Hvordan fungerer en take profit ordre


Take profit-ordrer fungerer ved at fæstne et forudbestemt prisniveau til en åben position. Når prisen på det underliggende aktiv, såsom en aktie eller en valuta, når det fastsatte niveau, træder take profit ordren i kraft og lukker positionen automatisk for at låse gevinsten. Dette er effektivt en mekanisme til at kontrollere og styre risikoen ved handel samt realisere gevinster uden konstant overvågning af markedsudsvingene.


Hvordan udløses den?

En take profit ordre udløses, når markedsprisen på det underliggende aktiv, når den foruddefinerede take profit-pris. Når dette sker, sendes en ordre automatisk til markedet for at lukke positionen, hvilket resulterer i en gevinst for investoren. Udløsningen af en take profit ordre kan ske på grund af ændringer i markedsforholdene, nyheder, økonomiske data eller andre faktorer, der påvirker aktivets pris.


Det er vigtigt at bemærke, at udførelsen af en take profit-order ikke altid garanterer, at positionen vil blive lukket præcist på det fastsatte prisniveau. Dette skyldes, at ordrer udføres på det marked, hvor der er tilgængelig likviditet. Hvis der ikke er nok likviditet på det ønskede prisniveau, kan ordrer udføres til den nærmeste tilgængelige pris, hvilket kan resultere i en lidt anderledes end forventet gevinst.


Til hvilken kurs handles den?

Take profit ordrer handles typisk til den kurs, der er nået, når den forudbestemte pris grænse er nået. Imidlertid kan udførelsesprisen variere baseret på forskellige faktorer, såsom likviditet og markedsforhold. Hvis der er tilstrækkelig likviditet i markedet, vil en take profit ordre blive udført til det præcise prisniveau, der er indstillet af investoren. Men hvis likviditeten er begrænset eller markedsforholdene er ustabile, kan udførelsesprisen afvige fra den angivne pris.


Generelt bør investorer og tradere være opmærksomme på markedsforholdene og likviditeten, når de placerer take profit ordrer, for at opnå de bedste resultater og realisere deres ønskede gevinster.


Hvordan undgår jeg at blive stoppet ud af de mest oplagte steder?

At blive stoppet ud af de mest oplagte steder kan være frustrerende og dyrt for en investor eller trader. For at undgå dette, er det vigtigt at forstå konceptet stop loss hunting og implementere strategier for at minimere risikoen for at blive offer for det.


Hvad er stoploss Hunting?

Stoploss hunting er en praksis, hvor større markedsaktører målrettet manipulerer markedet for at udløse stoploss-ordrer. Det sker, når de institu­tio­nelle aktører indsamler og udnytter information om, hvor et flertal af stoploss-ordrer er placeret. Det fører til midlertidige store prisbevægelser, der udløser stoploss for mange handlende og skaber likviditet for de profes­sio­nelle aktører.


Hvordan kan du undgå det?

For at undgå at blive stoppet ud af stoploss hunting, kan du følge nogle grundlæggende trin:


  • Undersøg markedsstrukturen: Det er vigtigt at forstå, hvor de mest oplagte steder for stoploss-ordrer er. Typisk er disse steder lige under eller over vigtige støtte- og modstandsniveauer.
  • Placer ikke stoploss-ordrer på oplagte steder: For at minimere risikoen for at blive stoppet ud, skal du placere dine stoploss-ordrer væk fra de mest oplagte steder.
  • Brug mental stoploss: Du kan anvende en mental stoploss, hvor du overvåger din position og lukker den manuelt, når de på forhånd fastsatte niveauer er nået.


Kan du tjene penge på andres stoploss ordre?

Det er muligt at drage fordel af stoploss hunting ved at identificere de mest oplagte steder for stoploss-ordrer og placere din egen ordre på samme sted. Når stoploss-ordrerne udløses, og prisen bevæger sig i den modsatte retning, kan du opnå en profit. Men det er vigtigt at forstå, at denne praksis indebærer en højere risiko og kræver præcis timing og markedsforståelse.


Hvor skal jeg sætte mit Stop Loss?

For at placere et stoploss på et mindre oplagt sted, skal du overveje følgende faktorer:


  • Volatilitet: Overvej markedets volatilitet og juster din stoploss derefter. Med høj volatilitet bør du placere dit stoploss længere væk fra prisen for at reducere chancen for at blive stoppet ud.
  • Historiske niveauer: Kig på de historiske prisbevægelser og identificer niveauer, hvor prisen har haft tendens til at vende om tidligere.
  • Risikotolerance: Placer dit stoploss ifølge din egen risikotolerance og investeringsstrategi.
  • At forstå stoploss hunting og følge disse strategier kan hjælpe dig med at undgå at blive stoppet ud af de mest oplagte steder og forbedre dine handelsresultater.Du kan se køber og sælgeres historiske kampe i grafen og være med så længe aktien stiger med et trailingstoploss.Fordele/Ulemper Ved Stoploss

Hvad er problemerne med Stoploss Ordre?

Stoploss ordre kan være et nyttigt redskab til at begrænse tab og beskytte afkast, men der er nogle ulemper ved at bruge dem. For det første kan stoploss ordre udføres til en værre pris end den ønskede, specielt hvis markedet er volatilt eller likviditeten er lav. Dette fænomen kaldes slippage og kan potentielt forværre de tab, man forsøger at begrænse.


For det andet kan en stoploss ordre utilsigtet udløse et salg, hvis markedet kortvarigt når det angivne stopniveau før rebounding. Dette kan føre til, at investorer mister muligheden for yderligere gevinster, hvis markedet genopretter sig hurtigt efter udførelsen af stoplossen.


Hvad er fordelene ved stoploss ordre?

Stoploss ordre har flere fordele, som gør dem til en populær ordretype blandt både nye og erfarne investorer. Først og fremmest kan stoploss ordre hjælpe med at begrænse tab, hvis markedet går imod dine positioner. Dette gør det let at forvalte risikoen og beskytte dine investeringer mod ugunstige markedsvilkår.


Desuden kan en stoploss ordre automatisk udføres, når den angivne pris er nået, hvilket betyder, at du ikke behøver at overvåge dine positioner konstant. Dette kan give en vis lettelse til investorer, især dem med mange positioner, som kan være vanskelige at holde styr på manuelt.

Endelig kan de forskellige typer af stoploss ordre stop-limit og trailing stopper, give ekstra fleksibilitet og kontrol over, hvordan og hvornår dine ordrer udføres. Dette kan give investorer mulighed for at tilpasse deres risikostyringsstrategi efter deres individuelle præferencer og markedssituationen.