De 5 vigtigste nøgletal for aktier – som alle investorer bør kende

Hvorfor bruge nøgletal på aktier?

 

Nøgletallene er vigtige fundamentale data, som gør det muligt at sammenligne virksomheder med hinanden indenfor samme sektor / branche.

Hvis du sammenligner forskellige industrier med hinanden, så kan du ikke bruge tallene til at udvælge den bedste aktie.

Så start med at udvælge hvilken sektor eller industri, som du ønsker at investere i og brug så nøgletal til at finde de bedste virksomheder i branchen.

 

Vigtigheden af de forskellige nøgletal kan svinge, alt efter hvad markedet fokuserer på.

 

Hvis vi går tilbage til 2020 andet halvår, så var markedet ligeglad med indtjening, bare aktien var grøn og væksten lå ude i fremtiden.

Det gjorde at aktier, specielt de mest hypede aktier f.eks. kunne handle med en P/E på over 1.000 (Tesla i 2020)

Vi så også virksomheder, der havde stor gæld og kørte med tab som handlede 10 x højere end for 6 mdr. siden uden at have nogen form for indtjening. (Plug Power, Blink, Nio, Xpeng)

Sådanne ekstremer kan forekomme, men på et eller andet tidspunkt kommer der en korrektion i markedet, når investorerne mister deres risikovillighed og så tager disse raketter et ordentligt fald. Derfor er det vigtigt at kunne vurdere trenden og komme ud når den skifter og det kan du bruge TradeDesk til.

Hvis du er usikker på om du køber ”langtidsholdbare” aktier, så skal du tage et kig på De 5 vigtige nøgletal, som enhver investor bør kende og her kan du så vurdere om du køber aktier i varm luft, eller reel værdi.

 

 

1. P/E – Price earnings for aktien (lavere er bedre)

Hvad betaler du for 1 krones indtjening

 

2. EPS – Earnings pr. share (højere er bedre)

Hvad tjener virksomheden pr. aktie.

3. Driftsmargin – Operating margin (højere er bedre)

Hvor mange % tjener virksomheden af omsætningen på dens produkter.

4. Soliditet – Gross gearing (gæld er godt – til en hvis grænse)

Hvor gældsat er virksomheden og gearet er virksomheden for at skabe profit.

5. ROE – Return on Equity (højere er bedre)

Forrentning af egenkapitalen i virksomheden

Vi gennemgår dem nu – en af gangen.

 

1. Price Earnigs.

Hvad er Price Earnings?

Price/Earnings (P/E) angiver, hvor meget vi skal betale for den indtjening, som virksomheden forventes at opnå – typisk i det indeværende år.

 

P/E udregnes som aktiekursen (P) divideret med indtjeningen pr. aktie (Eps).

 

Eksempler på P/E fra 2020 – Apple 28,9 – A.P. Møller Mærsk 20,3 – NOVO 22,4 tallene fra 2020

 

P/E ændrer sig ved regnskaber (E) og ved kursudsving (P)

 

Er aktiekursen 442 kroner og tjener NOVO 19,73 kroner pr. aktie, ja så er P/E altså 22,4.

 

P/E er det vigtigste nøgletal af alle, fordi det fortæller, hvor meget man skal betale for hver krone i indtjening.

 

Vi kalder også P/E for aktiens kilopris – og den er god til at sammenligne aktier med, så længe de er i samme sektor og industri.

Hvad fortæller P/E tallet?

Hvor

meget aktiemarkedet vil betale for aktien.

 

Hvorfor vil investorerne betale 442 kroner for kun 19,73 kroners i indtjening i Novo aktien ?

Man burde vel maksimalt betale 19,73 kroner for 19,73 kroner

Det er fordi, de at 19,73 kroner er den forventede indtjening i det førstkommende år, men når du ejer aktien, har du ret til indtjeningen i alle år, indtil du sælger.

Så det er alle fremtidige års indtjening, du køber.

Svarende til en forrentning på 1/22,4 = 4,46% pr. år.

 

Det er langt bedre, end det du får i banken lige nu, men til gengæld løber du en større risiko.

Normalt er lavere P/E bedre, medmindre det betyder vi er i en døende industri med negativ vælst, eller har ekstrem høj gæld.

 

Så hvis vi havde 2 ens virksomheder, så ville vi foretrække den som havde den laveste P/E, da det indikerer at vi vil få en bedre forretning af vores penge.

Hvad siger P/E IKKE noget om?

P/E tager ikke direkte højde for gælden.

 

Hvis selskabet er meget forgældet, vil indtjeningen være mere usikker, end for et tilsvarende selskab uden gæld og derfor vil investorerne betale mindre for den gældsatte aktie.

P/E vil derfor være påvirket negativt af gælden og være lavere, end i en sundere virksomhed.

 

Forgældede virksomheder kommer derfor til at virke relativt billige.

 

2. Earnings pr. share.

Hvad er det?

 

EPS står for Earnings Per Share – dvs. indtjening pr. aktie.

Dvs. jo flere aktier om den samme indtjening, jo lavere indtjening pr aktie.

EPS-vækst er væksten i indtjening pr. aktie pr år.

 

EPS-vækst udregnes som

(EPS i det kommende år (forventning) / EPS det seneste år) – 1.

Hvis indtjeningen pr. aktie var 10 kroner sidste år og forventes at blive 12 kroner i år, ja så er resultatet 0,2 eller + 20 %

Så EPS-væksten forventes at blive 20 procent og de 20% kan vi så sammenligne med andre virksomheder indenfor samme branche for at finde en forventet vinder virksomhed.

 

Hvad fortæller vækst i EPS?

EPS-væksten demonstrerer om en virksomhed kan øge indtjeningen og det vil vi gerne se som investorer.

 

Det er meget vigtigt, at vi ser på væksten pr. aktie og ikke kun på selskabets bundlinje.  På den måde overser du ikke, hvis selskabet har udstedt en masse nye aktier.

Tallet viser om aktionærerne har fået en højere indtjening og det vil vi gerne have. (+18,4 % Apple 2020)

 

Jo højere en EPS jo bedre, men husk at enkelte sager midlertidigt kan øge EPS, uden at væksten kan være holdbar på længere sigt. (f.eks. ved et salg af en afdeling)

Hvad siger EPS IKKE noget om

 

Væksten over flere år – da den kun ser på et år.

Derfor kan du tage en gennemsnitlig EPS over en årrække, ellers risikerer vi, at et enkelt godt eller dårligt år – skævvrider billedet.

 

Men du bør dog ikke se på meget mere end de 3 – 5 år.

Da vækstevnen kan have ændret sig i perioden, specielt hvis selskabet eller branchen har skiftet karakter.

F.eks. kan en sammenligning af udviklingen over 10 år kan være meningsløs.

 

3. Hvad er Driftsmarginen?

Driftsmargin måler hvor meget selskabet tjener på sin drift i forhold til omsætningen.

Altså, hvor meget af omsætningen der bliver til indtjening.

Det udregnes som driftsindtjening divideret med omsætning.

Så hvis driftsindtjeningen er 20 kroner og selskabet omsætter for 100 kroner er driftsmargin altså 20 procent.

Jo højere, jo bedre. f.eks. Apple havde +24,5% i 2020

Dette tal er meget forskelligt mellem brancherne og derfor kan det kun bruges til at sammenligne de samme typer aktier.

 

Hvad fortæller Driftsmarginen os?

Tallet er afslørende i forhold ledelsens evner og selskabets konkurrencemæssige position.

Det demonstrerer ledelsens evne til at generere indtjening fra det, som selskabet beskæftiger sig med – dets drift.

Det er klart, at jo højere driftsmargin, jo bedre, for jo mere lønsomt er forretningen og jo længere er der til underskud og finansielle problemer, men der er store forskelle mellem brancher og derfor kan det ikke bruges på tværs af brancher.

 

Hvad siger Driftsmarginen IKKE noget om

På samme måde som P/E, kan driftsmargin nogle gange være kunstigt høj eller kunstigt lav.

 

Afskriver et rederi eksempelvis sine skibe for langsomt – over 50 år, men skibene kun har en levetid på 25 år, så vil selskabet på papiret tjene flere penge og have en højere driftsmargin. (de har holdt deres omkostninger lavere på papiret end de reelt set er, for at stå ud som en bedre virksomhed på papiret).

 

Det kan være meget svært for os almindelige dødelige at vide om virksomheden laver sådanne numre.

 

Renteudgifter og omkostninger til skat er ikke medtaget i driftsmargin.

 

Det gode ved driftsindtjeningen er at den giver mulighed for at sammenligne konkurrenter med forskellige skattesatser og med forskellig gældsætning – i praksis på tværs af landegrænser og på tværs af forskelle i selskabets finansiering.

 

4. Soliditet fortæller os hvor solidt selskabet er.

 

Hvad viser en virksomheds soliditet os?

Soliditet fortæller os, hvor solidt selskabet er – og hvor gældsat selskabet er.

 

Gælden har stor betydning for virksomhedens langsigtede overlevelse og virksomheder er ved rentestigninger og det er meget vigtigt at virksomheden kan betale sin gæld tilbage.

Det måles som egenkapitalen divideret med aktiver.

(equity / assets)  Soliditet > 50 % er fint

 

Vi bruger på engelsk Gross gearing i stedet

(ikke det samme) (debt / equity)

 

DSV 44 %

Norwegian Airshuttle 243.9 % (måske gammelt tal)

Seadrill -2,916.9 % (negativ egenkapital og gæld)

Vigtigt at vide dette, da stor gæld giver problemer, så vil du investerer langsigtet og sove godt om natten, så lad være med at gamble med gældssatte virksomheder.

 

Hvad fortæller tallet?

Soliditeten fortæller indirekte, hvor meget gæld selskabet har.

Har selskabet 200 kr. i aktiver og 100 kr. i egenkapital, så er der 100 kroner tilbage, som selskabet skylder andre.

Har man en soliditet på 50 procent, så skylder selskabet 50 procent af alle aktiver væk.

Er soliditeten 75 procent skylder man kun 25 procent væk.

 

Jo, højere, jo mere solidt selskab.

Nogle selskaber har meget gæld – fx banker eller forsikringsselskaber, og skal derfor vurderes ud fra en anden målestok.

 

5. ROE – Return on Equity

Forrentning af egenkapitalen

 

Hvad er det?

Tallet fortæller os, hvor god virksomheden er til at skabe et afkast for sine investorer i forhold til deres egenkapital.

 

Egenkapitalen er aktieejernes kapital (Antal aktier gange kursen) – minus gæld (kort + langsigtet)

Vi måler afkastet på den kapital, som virksomheden har haft til rådighed til at skabe indtjeningen (earnings).

Da det svinger fra kvartal til kvartal, bruger man et gennemsnit over en periode for at skabe et ordenligt sammenligningsgrundlag.

 

Jo højere et tal, jo bedre, men der er stor forskel på dette mellem de forskellige virksomheds brancher og hvor hård konkurrencen er i branchen. Hård konkurrence vil lede til lavere priser og derved en lavere indtjening og ROE.

 

Vi ser tit at virksomheder med lave fast omkostninger har en højere egenkapital forretningen end virksomheder der har meget af kapitalen bundet op.

En god ROE er mellem 15-20%

Gennemsnittet for ROE er 14% for virksomheder i  S& P 500.