De 10 bedste udbytteaktier i Danmark (Top10)

De bedste udbytteaktier i Danmark i 2021.
Her ser vi på de bedste udbytteaktier (dividende aktier) i Danmark og med de bedste, så mener vi de udbytteaktier, som historisk set har udbetalt det højeste udbytte ved den seneste udbetaling i 2021. 


Men først:Hvad er en udbytteaktie?

En udbytteaktie, er en aktie, hvor ejerne får udbetalt et givent beløb (dividende) i hånden, en til flere gange årligt.

Disse aktier kaldes for en dividende eller udbytte aktie, hvilket er det samme.


Pengene får du på din handelskonto et par dage efter udbytte dagen og de beskattes automatisk, hvis du har Saxo Bank eller Nordnet og aktien er dansk. Men hvis det er en udenlandsk aktie, så skal du ind og se om den bliver beskattet korrekt på skats hjemmeside, så du undgår dobbeltbeskatning og betaler både i DK+Udland.


Så ved at have en udbytteaktie, så får du afkast både for en evt. kursgevinst + udbyttebetalingen, så længe du ejer aktien.Hvornår udbetales der udbytte?

Typisk sker det en gang årligt, hvis det vedtages på generalforsamlingen.

Hvis virksomheden har valgt at udbetale mere end en gang i året, så se på kvartalsmeddelelserne på deres hjemmeside, her kan du finde udbytte dagene. Kan jeg være sikker på at få udbytte hvert år?

Nej, du kan ikke være sikker.


Det er individuelt om en virksomhed udbetaler udbytte/dividende fra gang til gang, og der er derfor ingen garantier for de altid gør det, bare fordi de gjorde det sidste, eller har gjort det de sidste 5 år, men oftest er det tilfældet at de betaler årligt, hvis der først er etableret præcedens for dette.Hvem får udbytte?
Det gør aktionærer, der holder aktien over generalforsamlingen, hvor det besluttes, om der skal udbetales udbytte (hvis de udbetaler en gang årligt), eller hvis du ejer aktien, inden udbyttet fragår (hvis de udbetaler flere gange årligt – læs detaljerne på deres hjemmeside)

Hvilke virksomheder udbetaler udbytte?

Når du køber aktier i en virksomhed, som klarer sig godt, tjener penge og laver et overskud, så kan ledelsen vælge at udbetale en del, eller hele overskuddet til deres aktionærer.


Flertallet af virksomheder vælger at geninvesterer deres overskud i fremtidig vækst, men ikke alle selskaber kan finde områder, som de vurderer er rentable at investere i. 


De kan vælge at lave aktietilbagekøb i stedet. Her købene understøtte kursen, men du får intet udbytte på kontoen. Men vælger virksomheden ikke det, så kan de udbetale til deres investorer. 


Det er oftest stabile selskaber og rentable virksomheder, som ikke vækster meget, der vælger at udbetale udbyttet, men det kan også ske helt ekstraordinært, hvis en virksomhed har frasolgt en forretningsenhed.


Udbytteaktier vil typisk være at finde inden for forsikring, finans (banker), forsyningsvirksomheder (olie og gas)


Her er listen over top10 udbytteaktier i Danmark 2021.
(dem som betalte mest ud sidste gang)


1

Navn (ticker)

Tcm A/s (TCM)

Udbytte (%)

8,84 %

Sektor:

Cyklisk forbrug

2

Jobindex A/s (JOBNDX)

8,59 %

Industri

3

Alm. Brand A/s (ALMB)

7,97 %

Forsikring

4

North Media A/s (NORTHM)

7,75 %

Cyklisk forbrug

5

Dampskibsselskabet Norden A/s (DNORD)

5,92 %

Industri

6

Tryg A/s (TRYG)

5,15 %

Forsikring

7

Scandinavian Tobacco A/s (STG)

4,96 %

Defensivt forbrug

8

Sydbank A/s (SYDB)

4,71 %

Finans

9

Solar A/s (SOLAR B)

4,46 %

Industri

10

Topdanmark A/s (TOP)

3,43 %

Forsikring

For at du ikke køber selskaber, som er alt for små og illikvide, så har undladt aktier, som er under 150mEUR, svarende til ca. 1.125 mia DKR.


Alle aktierne kan handles på Københavns fondsbørs, men ikke alle er i C25. 

Husk selv at checke op på de enkelte regnskaber, da ikke alle af selskaberne her, er lige gode økonomisk.
Hvordan beskattes udbytte?

Udbytte beskattes som aktieindkomst med enten 27% eller 42%.


Det afhænger af: om du har tjent mere end 56.500 kr på aktier (2021) og om du kan bruge din ægtefælles fradrag eller ej. Kan du bruge det, så kan I samlet set tjene det dobbelte, altså 113.000 kr i 2021 og kun blive beskattet med 27%. 
Hvor meget falder en aktie der udbetaler udbytte?

I teorien vil aktien handle lavere i kurs, svarende til det, som er blevet udbetalt i udbytte (faldet sker på aktiens X-dag – der er den første dag, hvor aktien handler uden udbytte). Men oftest falder aktiekursen, ikke helt så meget, som det udbytte, der er blevet betalt. 


F.eks. aktien koster 100 kr og der betales 5 kr i udbytte (5 %)


Aktien skal handle til 95 kr (fald på 5%, som svarer til det udbytte, som er udbetalt).Eksisterende aktionærer får udbyttet på kontoen og tabet på kursen.


Udbytte og det fald som sker pga. udbyttebetalingen er ikke en dårlig eller god nyhed og bør derfor ikke have nogen betydning for aktiens fremadrettede retning eller trend. Oftest ser man, at aktien retter sig hurtigt igen, efter et fald på udbyttebetaling. Hvor meget kan jeg få i udbytte fra udbytteaktier?

Danske aktier giver typisk fra 1-9 % ved én udbetaling årligt.

Der kan dog være forskelle ved ekstraordinært gode resultater pga. frasalg af forretningsenheder.

9 Aktier – du bør købe – uanset om du er til udbytte, eller ej

Her får du listen over de 9 bedste danske virksomheder baseret på value og momentum.
Selskaberne er udvalgt på baggrund af finansielle nøgletal og flere af dem udbetaler udbytte.

Få listen med de 9 aktier her:

* indicates required