Kurtage

Forklaring Kurtage er det gebyr, som man som investor betaler, når man handler med værdipapirer som aktier eller obligationer. Kurtage indkræves for at gennemføre en værdipapirhandel, uanset om der er tale om køb eller salg.