De bedste Tekniske Indikatorer til Aktieanalyse

Indikatorer til teknisk analyse

En indikator er et instrument, der bruges til at vise, hvordan noget forholder sig og til at vurdere om aktien vil fortsætte med at udvikle sig i denne retning. 

Formålet er at bruge historisk data til at forudsige fremtiden.

I disciplinen teknisk analyse forsøger vi at finde sandsynlige vendinger og aktier, der bevæger sig forudsigeligt i en retning. Det gør vi ud fra den antagelse kursen indeholder alt tilgængelig information. 

De mest udbredte tekniske indikatorer er: 

Glidende gennemsnit, RSI, MACD og Bollinger bands osv. 

Det er forskelligt hvilke indikatorer investorer anvender og deres indstillinger.
Det afhænger alt sammen af deres tidshorisont.

I TradeDesk bruger vi candlestick diagrammer til at finde vendinger og etablerer køb og salg og kombinere disse med glidende gennemsnit for at se trenden.

Under vores avancerede Graf har vi MACD (moving average group konvergens/ divergens). 

Denne indikator er god til at indikere trend retning og vending i trend

På den helt korte bane anvender man dag til dag pris bevægelser og ser disse i forhold til den foregående dag og kan derved nemt spotte vendinger i aktien.

Candlesticks Diagrammer: 

Et Candlestick er et symbol, som viser aktiviteter i en akties pris. 

Hvor en normal linjegraf kun viser en akties lukkekurs, viser en candlestick-graf alle pris aktiviteter i en aktie et for givent tidsinterval.

Et candlestick diagram er tegnet ud fra dagens højeste og laveste kurs og dagens åben og lukke kurs, derved viser et candlestick diagram hele dagens pris bevægelse for et aktiv. Et candlestick diagram viser dernede 4 gange, så meget data,  som en almindelig linje graf.

Candlesticks kan bruges på ethvert tidsinterval,  men typisk vil man vælge dage og uger. Men såfremt du vil time sine handler endnu mere præcist. Så bruger man timer og sågar minutter.

Der findes to typer candlestick diagrammer – Grønne og Røde

Røde candlestick diagrammer diagrammer indikerer at prisen lukkede lavere i den givne tidsperiode. Grønne candlestick diagrammer indikerer at prisen lukkede højere i den givne tidsperiode

Ved at se på skiftet mellem røde og grønne candlesticks,kan man etablere købs og salgssignaler  baseret på markedets psykologien.

Det er disse candlestick signaler, som TradeDesk detekterer og handler på.

Ofte vil navnene være ret farverige, men det er mere stemningsskiftet som er vigtigt og ikke selve navnet navnet. Candlestick Diagrammer er gode til at identificere konkrete købs og salgssignaler.

Candlestick diagrammer og er gode til at spotte vendinger, men handel på dem fungerer ikke godt i sidevejsbevægelser,  da der etableres for mange uprofitable køb og salg. 

Oftest vil det det være bedst at anvende Candlestick diagrammerne til et køb eller salg og derefter følge trenden i aktien. Lægger du automatisk Stop Loss ind ved køb, så bør du lægge dit Stop Loss 5% under TradeDesk.  Er det en mindre og mere volatil aktie. Så er du nødt til at have et mere  bredt stop Loss.

Volumen eller omsætning: 

En akties volumen, er hvor meget aktien er blevet købt og solgt i et givent tidsinterval.
Volumen er vigtig, for en pludselig

stigning i volumen er indikation på, at der muligvis sker noget med aktien. En akties volume bliver også kaldet dens omsætning, eller dens ”likviditet”. 

Altså hvor meget den handles. Så hvis du hører en sige at en aktie er ”likvid”, betyder det at der er en stor volume i aktien, altså at den bliver handlet meget og at du roligt kan handle aktien for større beløb uden at betale et stort spread (afstanden i pris mellem køber og sælger). Likvide aktier er ofte større virksomheder i LargeCap segmentet f.eks. omxc25 cap. 

Du bør kun handle aktier, som har en omsætning på 10 millioner+, da din handel på 100.000 kr kun udgør 1% af dagens handel og derfor ikke vil rykke markedet væsentligt. Hvis du handler for større beløb, så kan det være problematisk for dig at få en god kurs for eksempel hvis aktien kun omsættes for 100.000 kr og du beslutter dig for at købe for 50.000 kr i en ordre på en dag, så kommer du til at rykke markedet meget og prisen du betaler bliver for høj ved køb, og alt for lavt ved salg. Det skyldes manglende likviditet i markedet.

RSI: 

RSI står for ”Relative Strength Index”. Det er en ’momentum’ indikator, som måler aktien op mod sig selv, ved at tage et gennemsnit af et bestemt antal dages stigninger og samme antal dages fald.
Hos TradeDesk bruger vi 14 dage, som er standard indstillingen. 

RSI indikatoren bevæger sig mellem  0-100. 

Hvor ekstremerne ofte (under 20 eller over 80) ofte giver en hurtig modsatrettet reaktion, pga prisen har ændret retning så hurtigt at enten kørere eller sælgere mener at have fundet en god pris. Positiv momentum er over 50-70+ 

Du bør holde dig fra svage aktier der har momentum under 40, da det oftest skyldes problemer i virksomheden og trenden.

Glidende gennemsnit: 

Et glidende gennemsnit er gennemsnittet af prisen, over de sidste 20, 50 eller 200 dages lukkekurs. Der bruges typisk tre glidende gennemsnit. 

Disse er de 20, 50 og 200 dages.

Grunden til at dette er interessant at se på, er at de typisk fungerer som støtte eller modstandsniveauer samt viser aktiens trend, på henholdsvis kort (20), mellem (50) og lang (200) tidshorisont. 

20 dage grøn linje – 50 dage gul linje – 200 dage rød linje


Trend: 

En trend er den overordnet direktion af en aktie. 

En optrend er defineret ved højere toppe og bunde.
En nedtrend er defineret ved lavere toppe og laver bunde.
En sidevejs bevægelse er defineret det samme toppe og samme bunde

Det er oftest nemt at se trenden når den udvikler sig i en retning. Du kan nærmest tegne en linje ved flere priser, der viser den overordnet vej aktien går. Her ses det tydeligt ved støtte af det 20 dages glidende gennemsnit den grønne linje.