Hvad er Teknisk Analyse ?


Hvad er teknisk analyse?


Teknisk analyse er en metode til at vurdere udviklingen i et finansielt marked, såsom aktier, valutaer eller råvarer, ved hjælp af historiske markedsdata, såsom kurser, volumen og åbningstider. Formålet med teknisk analyse er at identificere tendenser og mønstre i markedet, der kan bruges til at forudsige fremtidige bevægelser og træffe investeringsbeslutninger.


Teknisk analyse adskiller sig fra fundamental analyse, der fokuserer på selskabets indre værdier, såsom økonomiske nøgletal, indtjening, likviditet og ledelse. Teknisk analyse fokuserer i stedet på markedsdata og andre ydre faktorer, der kan påvirke prisen på en aktie eller andet finansielt instrument.


Der findes mange forskellige værktøjer og metoder inden for teknisk analyse, såsom glidende gennemsnit, trendlinjer, candlestick-diagrammer, oscillatorer og volumenanalyse. Disse værktøjer anvendes til at afdække tendenser og mønstre i markedet, samt til at afdække køb- og salgssignaler.


Teknisk analyse kan anvendes af både professionelle og private investorer til at træffe investeringsbeslutninger, men det er vigtigt at huske, at teknisk analyse ikke er en perfekt metode, og det er derfor altid en god idé at anvende flere forskellige værktøjer og metoder i sin analyse, før man træffer investeringsbeslutninger.


Hvilke værktøjer findes der til teknisk analyse?


Der findes mange forskellige værktøjer til teknisk analyse, herunder:


Glidende gennemsnit: Glidende gennemsnit er en teknisk indikator, der viser et gennemsnitligt prisniveau over en given tidsramme, f.eks. 20 dage. Glidende gennemsnit kan anvendes til at afdække trendændringer og afgøre, om en aktie er overkøbt eller oversolgt.


Trendlinjer: Trendlinjer er en teknisk indikator, der viser en aktiepris tendens ved at tegne en linje gennem en række højdepunkter eller lavdepunkter. Trendlinjer kan anvendes til at afdække stigende, faldende eller sideliggende tendenser.


Support- og modstandsniveauer: Support- og modstandsniveauer er tekniske indikatorer, der viser niveauer, hvor aktiepriserne ofte har tendens til at støde på modstand eller finde støtte. Disse niveauer kan anvendes til at afgøre, om en aktiepris er ved at vende eller fortsætte en tendens.


Indikatorer for relative styrke (RSI): Indikatorer for relative styrke (RSI) er en teknisk indikator, der måler momentumet i en aktiepris ved at sammenligne stigninger og fald i prisen. RSI kan anvendes til at afgøre, om en aktie er overkøbt eller oversolgt.


Indikatorer for bevægende gennemsnit (MACD): Indikatorer for bevægende gennemsnit (MACD) er en teknisk indikator, der måler momentumet i en aktiepris ved at sammenligne to glidende gennemsnit. MACD kan anvendes til at afdække trendændringer og afgøre, om en aktie er overkøbt eller oversolgt.Hvad er støtte / modstand?


I teknisk analyse er støtte og modstand niveauer, hvor aktiepriserne ofte har tendens til at støde på modstand eller finde støtte. Støtte er et niveau, hvor aktieprisen ofte har tendens til at finde støtte og begrænse faldet. Dette kan ske, fordi der er en gruppe investorer, der er villige til at købe aktierne på dette niveau, hvilket forhindrer prisen i at falde yderligere.


Modstand er et niveau, hvor aktieprisen ofte har tendens til at støde på modstand og begrænse stigningen. Dette kan ske, fordi der er en gruppe investorer, der er villige til at sælge aktierne på dette niveau, hvilket forhindrer prisen i at stige yderligere.
Støtte- og modstandsniveauer kan anvendes til at afgøre, om en aktiepris er ved at vende eller fortsætte en tendens. De kan også anvendes til at bestemme købs- og salgsniveauer og til at afdække mulige breakout-mønstre.

Hvad er et glidende gennemsnit?


Et glidende gennemsnit (engelsk: moving average) er et statistisk værktøj, der anvendes inden for teknisk analyse af aktier og andre finansielle markeder. Det er et simpelt matematisk redskab, der anvendes til at glatte ud svingninger i et markedsdata, såsom aktiekurser, og dermed give et bedre overblik over den generelle tendens.


Der findes forskellige typer af glidende gennemsnit, men de mest almindelige er de såkaldte simple glidende gennemsnit (SMA), der beregnes ved at lægge den seneste periode af markedsdata sammen og dividere med antallet af perioder. Dette giver et gennemsnit, der glider med tiden, da der konstant tages højde for nye data, mens gamle data fases ud.
Glidende gennemsnit anvendes ofte i teknisk analyse af aktier og andre finansielle markeder for at identificere trenden i et marked, samt for at afdække køb- og salgssignaler. For eksempel kan et glidende gennemsnit på 20 dage anvendes til at afdække kortsigtede trendændringer i et marked, mens et glidende gennemsnit på 200 dage kan bruges til at afdække langsigtede trendændringer.


Derudover kan glidende gennemsnit også anvendes til at afdække forskellige patters i et marked, såsom toppe og bunde, samt til at afdække ændringer i volatiliteten.

Hvad er en MACD indikator?


MACD (engelsk: Moving Average Convergence Divergence) er en teknisk indikator, der anvendes inden for teknisk analyse af aktier og andre finansielle markeder. Indikatoren er en kombination af to glidende gennemsnit, der viser forskellen mellem dem, og den anvendes til at afdække tendenser i et marked, samt til at afdække køb- og salgssignaler.


For at bruge MACD indikatoren til teknisk analyse, skal du først vælge de to glidende gennemsnit, der skal anvendes. Det mest almindelige er at anvende et glidende gennemsnit på 12 dage og et glidende gennemsnit på 26 dage. Når du har valgt de to glidende gennemsnit, skal du beregne forskellen mellem dem, ved at trække det længere gennemsnit fra det kortere gennemsnit. Resultatet vises som et linjediagram på et såkaldt MACD-diagram.
Derudover anvendes også ofte en såkaldt signalstreg, der er et glidende gennemsnit på MACD-linjen, som viser tendensen i MACD-linjen. Signalstregen anvendes ofte til at afdække køb- og salgssignaler, da MACD-linjen krydser signalstregen.


Når MACD-linjen krydser signalstregen fra neden, kan dette være et tegn på, at markedet er ved at skifte fra et faldende til et stigende marked, hvilket kan være et købssignal. Når MACD-linjen krydser signalstregen fra oven, kan dette være et tegn på, at markedet er ved at skifte fra et stigende til et faldende marked, hvilket kan være et salgssignal.

Hvad er en RSI indikator?


RSI (engelsk: Relative Strength Index) er en teknisk indikator, der anvendes inden for teknisk analyse af aktier og andre finansielle markeder. Indikatoren bruges til at måle momentum i et marked, og den anvendes til at afdække tendenser i et marked, samt til at afdække køb- og salgssignaler.


RSI indikatoren beregnes ved at dividere den gennemsnitlige stigning i prisen på et finansielt instrument med den gennemsnitlige fald i prisen på samme instrument over en given periode. Resultatet vises som et linjediagram på et såkaldt RSI-diagram, hvor værdien ligger mellem 0 og 100.
En værdi på over 70 anses for at være et tegn på, at et marked er overkøbt, hvilket kan være et salgssignal. En værdi på under 30 anses for at være et tegn på, at et marked er oversolgt, hvilket kan være et købssignal.


Derudover kan RSI indikatoren også anvendes til at afdække ændringer i momentum i et marked, såsom om et marked er ved at skifte fra et faldende til et stigende marked, eller omvendt. Dette gøres ved at sammenligne RSI-værdien med den generelle tendens i markedet, såsom ved hjælp af trendlinjer eller glidende gennemsnit.

Hvad er candlestick diagrammer?


Candlestick-diagrammer er et populært værktøj inden for teknisk analyse af aktier og andre finansielle markeder. Diagrammet viser udviklingen i prisen på et finansielt instrument over en given periode, såsom en dag eller en uge, og det giver et godt overblik over både prisudviklingen og volumen.
Der findes mange forskellige candlestick-mønstre, men nogle af de mest populære og anvendte mønstre er:


Hammer: Et hammer-mønster viser, at der er sket et fald i prisen, men at køberne er ved at overtage styringen, hvilket kan være et tegn på et kommende opadgående marked. Mønsteret vises som en lille kropsstang med en lang, nedadgående spids.


Hanging Man: Et hanging man-mønster viser, at der er sket et fald i prisen, men at sælgerne er ved at overtage styringen, hvilket kan være et tegn på et kommende nedadgående marked. Mønsteret vises som en lille kropsstang med en lang, nedadgående spids.


Bullish Engulfing: Et bullish engulfing-mønster viser, at der er sket et fald i prisen, men at køberne er ved at overtage styringen, hvilket kan være et tegn på et kommende opadgående marked. Mønsteret vises som en stor kropsstang, der “opsluger” den foregående kropsstang.


Bearish Engulfing: Et bearish engulfing-mønster viser, at der er sket et fald i prisen, men at sælgerne er ved at overtage styringen, hvilket kan være et tegn på et kommende nedadgående marked. Mønsteret vises som en stor kropsstang, der “opsluger” den foregående kropsstang.

Hvordan tegnes candlestick diagrammer?


En candlestick består af en kropsdel, der viser prisudviklingen for perioden, og to streger, der viser prisudviklingen fra åbnings- til lukningskursen. Kroppen viser prisintervallet mellem åbnings- og lukningskursen, og stregerne viser prisintervallet mellem dagens højeste og laveste kurs.


Hvis lukningskursen er højere end åbningskursen, tegnes kroppen sort eller grøn, alt efter hvilken farvekodning der anvendes. Dette indikerer, at aktiekursen er steget i løbet af perioden.


Hvis lukningskursen er lavere end åbningskursen, tegnes kroppen hvid eller rød, alt efter hvilken farvekodning der anvendes. Dette indikerer, at aktiekursen er faldet i løbet af perioden.


Candlestick diagrammer kan anvendes til at afdække pris tendenser, momentum og mulige købs- og salgsniveauer. De kan også anvendes sammen med andre tekniske indikatorer og analyseteknikker for at træffe informerede investeringsbeslutninger.

Hvad er candlestick diagrammer gode til?


Candlestick-diagrammer er gode til at afdække tendenser i et marked, såsom om et marked er ved at skifte fra et faldende til et stigende marked, eller omvendt. Derudover kan diagrammet også anvendes til at afdække køb- og salgssignaler, såsom ved hjælp af forskellige candlestick-mønstre, såsom hammer, hanging man, bullish engulfing og bearish engulfing.


Derudover kan candlestick-diagrammer også anvendes til at afdække ændringer i volatiliteten i et marked, såsom ved at sammenligne størrelsen på kropsstængerne med hinanden. En stor kropsstang kan for eksempel være et tegn på, at der er sket store udsving i prisen, mens en lille kropsstang kan være et tegn på, at prisen har været mere stabil.

Hvilke formationer kan der opstå i grafen?


I teknisk analyse er formationer mønstre, der kan dannes i pris- og volumenudviklingen for et finansielt instrument, som kan anvendes til at forudsige fremtidige prisbevægelser. Der findes mange forskellige formationer, og nogle af de mest populære er:


Head and shoulders: Head and shoulders er en formation, der består af en hoveddel og to skuldre. Formationen dannes, når prisen stiger til et højdepunkt, falder til et lavere niveau og stiger igen til et andet højdepunkt, der ligger på samme niveau som det første højdepunkt. Derefter falder prisen igen til et lavere niveau og stiger igen til et tredje højdepunkt, der ligger på samme niveau som det andet højdepunkt. Head and shoulders formationen indikerer ofte et trendskifte fra stigende til faldende.


Double top: Double top er en formation, der består af to højdepunkter, der ligger på samme niveau eller næsten det samme niveau. Formationen dannes, når prisen stiger til et højdepunkt, falder igen og stiger igen til et andet højdepunkt, der ligger på samme niveau som det første højdepunkt. Derefter falder prisen igen. Double top formationen indikerer ofte et trendskifte fra stigende til faldende.


Double bottom: Double bottom er en formation, der består af to lavdepunkter, der ligger på samme niveau eller næsten det samme niveau. Formationen dannes, når prisen falder til et lavdepunkt, stiger igen og falder igen til et andet lavdepunkt, der ligger på samme niveau som det første lavdepunkt. Derefter stiger prisen igen. Double bottom formationen indikerer ofte et trendskifte fra faldende til stigende.


Triangle: Triangle er en formation, der består af to linjer, der danner en trekantform. Formationen dannes, når prisen bevæger sig inden for et stadigt snævrere prisinterval, hvilket kan indikere, at prisen er ved at samle sig op til et breakout. Triangle formationer kan være bullish eller bearish, afhængigt af retningen på breakoutet. 

En bullish triangle formation indikerer, at prisen er ved at samle sig op til et breakout opad,, mens en bearish triangle formation indikerer, at prisen er ved at samle sig op til et breakout nedad.

Der findes også mange andre formationer i teknisk analyse, såsom flag, pennant, wedge og cup and handle. 


Hvordan tegnes trendkanaler?

Trendkanaler er en teknisk analyseværktøj, der anvendes til at identificere trendmønstre og forudsige fremtidige prisbevægelser. 

Trendkanaler dannes ved at tegne to parallele linjer på et prisdiagram, som er placeret oven over og neden under prisudviklingen for et finansielt instrument. Disse linjer fungerer som support- og modstandsniveauer for prisen.

For at tegne en trendkanal på et prisdiagram skal du følge nedenstående trin:

  1. Identificer den primære trend: Det første trin er at identificere den primære trend, som kan være stigende, faldende eller sidelæns. Dette gøres ved at tegne en trendlinje på prisdiagrammet, der viser den generelle retning på prisudviklingen.

  2. Placer den øvre trendlinje: Når du har identificeret den primære trend, skal du placere den øvre trendlinje. Dette gøres ved at tegne en linje oven over prisudviklingen, der følger den højeste top i trenden.

  3. Placer den nedre trendlinje: Derefter skal du placere den nedre trendlinje. Dette gøres ved at tegne en linje neden under prisudviklingen, der følger det laveste lav i trenden.

  4. Juster trendkanalerne: Når du har placeret den øvre og nedre trendlinje, skal du justere dem, så de passer til prisudviklingen. Dette gøres ved at flytte linjerne op eller ned, når prisen når et nyt højdepunkt eller lavpunkt.


Hvad er DOW- Teori og hvad har den med trendanalyse at gøre?

Dow-teorien er en teknisk analysemetode, der blev udviklet af Charles H. Dow, en af grundlæggerne af Wall Street Journal, i slutningen af 1800-tallet. Dow-teorien fokuserer på at identificere trendmønstre i aktiekurser ved at analysere pris- og volumen data.

Ifølge Dow-teorien findes der tre typer trendmønstre: primære, sekundære og tertiære. En primær trend er den generelle retning på aktiekurserne, og den kan være stigende, faldende eller sidelæns. En sekundær trend er en moderering af den primære trend, og den kan være en korrektion eller et udskudt breakout. En tertiæretrend er en kortvarig bevægelse imod den primære trend, og den kan være en konsolidering eller en kortvarig modreaktion.

Ifølge Dow-teorien skal investorer følge den primære trend og være ekstra forsigtige under sekundære trendændringer. Dette er fordi sekundære trendændringer kan være tegn på, at den primære trend er ved at ændre sig, hvilket kan have store konsekvenser for dine investeringer.

Hvad er volumen analyse?

Volumenanalyse er en teknisk analysemetode, der anvendes til at analysere handelsvolumen for et finansielt instrument, såsom aktier, obligationer eller valutaer. Volumenanalyse fokuserer på at identificere sammenhænge mellem prisbevægelser og handelsvolumen, så investorer kan forudsige fremtidige prisbevægelser.

Der findes mange forskellige metoder til volumenanalyse. Nogle af de mest almindelige metoder inkluderer:

Volume-price trend (VPT): VPT analyserer forholdet mellem prisbevægelser og handelsvolumen for at identificere trendmønstre.

On-balance volume (OBV): OBV analyserer forholdet mellem prisbevægelser og handelsvolumen for at identificere, om der er mere køb- eller salgsinteresse i et finansielt instrument.

Volume-weighted average price (VWAP): VWAP beregner gennemsnittet af pris og handelsvolumen for et finansielt instrument over en bestemt periode for at identificere trendmønstre.

Accumulation/distribution (A/D): A/D analyserer forholdet mellem prisbevægelser og handelsvolumen for at identificere, om der er mere køb- eller salgsinteresse i et finansielt instrument.


Hvordan kan jeg risikostyre mine investeringer?

Der findes mange måder at risikostyre sine investeringer på. Nedenfor er nogle forslag til, hvordan du kan gøre det:

Diversificer din portefølje: Diversificering er en metode til at sprede risikoen ved at investere i en række forskellige aktier, obligationer og andre finansielle instrumenter. På denne måde kan du undgå at have alt dit kapital bundet op i en enkelt investering, hvilket kan beskytte dig mod store tab, hvis en investering ikke udvikler sig som forventet.

Sæt stoploss: Et stoploss er en investeringsstrategi, hvor du sætter en grænse for, hvor meget du er villig til at tabe på en investering. Når aktiekursen når denne grænse, sælges aktierne automatisk, så du begrænser tabet.

Anvend risk to reward ratio: Risk to reward ratio er et begreb, der anvendes til at beskrive forholdet mellem den risiko, der er forbundet med en investering, og den mulige belønning, der kan opnås. Brug risk to reward ratio til at afveje fordele og ulemper ved en investering og træffe informerede beslutninger om, hvorvidt den er værd at foretage.

Anvend teknisk analyse: Teknisk analyse er en metode til at forudsige fremtidige prisbevægelser ved at analysere historiske pris- og volumen data. Brug teknisk analyse til at identificere trendmønstre, formationer og andre indikatorer, der kan hjælpe dig med at træffe informerede investeringsbeslutninger.


Hvad er risk to reward?

Risk to reward er et begreb, der anvendes i investeringssammenhæng til at beskrive forholdet mellem den risiko, der er forbundet med en investering, og den mulige belønning, der kan opnås. Det er et værktøj, der kan hjælpe investorer med at afveje fordele og ulemper ved en investering og træffe informerede beslutninger om, hvorvidt den er værd at foretage.

Risk to reward ratio beregnes ved at dividere den mulige belønning (f.eks. det potentielle afkast på en investering) med den risiko, der er forbundet med investeringen (f.eks. den mulige tab på en investering). Jo højere risk to reward ratio er, desto mere attraktiv kan en investering være, da den mulige belønning er højere i forhold til den risiko, der er forbundet med investeringen.

Hvad er diversificering?

Diversificering er en investeringsstrategi, der går ud på at sprede risikoen ved at investere i en række forskellige aktier, obligationer og andre finansielle instrumenter. På denne måde kan du undgå at have alt dit kapital bundet op i en enkelt investering, hvilket kan beskytte dig mod store tab, hvis en investering ikke udvikler sig som forventet.

Der findes mange måder at diversificere sin portefølje på. Nedenfor er nogle forslag til, hvordan du kan gøre det:


Investér i forskellige aktiekategorier: Investér i aktier fra forskellige sektorer, som f.eks. teknologi, sundhedspleje, finans og industri. På denne måde kan du sprede risikoen ved at have en portefølje, der ikke er afhængig af præstationen i en enkelt sektor.

Investér i forskellige geografiske områder: Investér i aktier fra forskellige lande og regioner. På denne måde kan du sprede risikoen ved at have en portefølje, der ikke er afhængig af præstationen i en enkelt geografisk region.

Investér i forskellige investeringsprodukter: Investér i forskellige investeringsprodukter, såsom aktier, obligationer, fonde og investment trusts. På denne måde kan du sprede risikoen ved at have en portefølje, der ikke er afhængig af præstationen i et enkelt investeringsprodukt.

Investér i forskellige brancher: Investér i aktier fra forskellige brancher, såsom teknologi, sundhedspleje, finans og industri. På denne måde kan du sprede risikoen ved at have en portefølje, der ikke er afhængig af præstationen i en enkelt branche.

Det er vigtigt at huske, at diversificering ikke er en fuldstændig sikker investeringsstrategi, og at der altid er en vis usikkerhed forbundet med investeringer. Derfor er det altid en god idé at træffe informerede investeringsbeslutninger og overveje din portefølje regelmæssigt for at sikre, at den fortsat passer til dine investeringsmål.