Analyse af Green Hydrogen Systems – styrker og svagheder

Hvad laver virksomheden?

Green Hydrogen Systems A/S (GREENH.CO) er en dansk virksomhed, der har specialiseret sig i at udvikle elektrolyseanlæg, der kan producere grøn brint. Virksomheden blev grundlagt i 2007 og har hovedkontor i København. Green Hydrogen Systems har en mission om at bidrage til at bekæmpe klimaforandringer ved at udvikle og levere bæredygtige løsninger inden for produktion af grøn brint.


Virksomheden blev grundlagt i 2007 og bygger på mere end 10 års teknologiudvikling. I dag har Green Hydrogen Systems en kommercielt bevist og omkostningseffektiv elektrolyseteknologi, som er godkendt af førende vindenergivirksomheder. Green Hydrogen Systems kombinerer ultraeffektiv, standardiseret og modulær elektrolyseteknologi med en on-site-produktionsmetode for at levere omkostningseffektiv grøn brint til producenter af brinttankstationer, dem, der kræver brint i power-to-X-installationer, industrielle faciliteter og mere. Virksomhedens teknologi er allerede i brug flere steder i Europa, og den hurtigt voksende OEM-segment er et særligt fokus for fremtidig vækst.

I slutningen af 2020 indviede virksomheden en ny kombineret produktions-, forsknings- og kontorføring i Kolding, Danmark. Denne moderne produktions- og testfacilitet er udstyret med udstyr og teknologi til at optimere produktionen og levere de højeste niveauer af kvalitet og sikkerhed. Den 4.500 m2 store facilitet med en produktionskapacitet på 75 MW om året fuldender den første fase af virksomhedens ekspansionsplan. Green Hydrogen Systems er engageret i at spille en central rolle i den vigtige ændring af vores energilandskab og dermed i en grøn og bæredygtig fremtid.


Green Hydrogen Systems er en førende leverandør af standardiserede og modulære elektrolysører til produktion af grøn brint, der udelukkende er baseret på vedvarende energi. Med sit brede spektrum af mulige anvendelser spiller grøn brint en central rolle i den fortsatte fundamentale ændring af vores energisystemer i retning af et netto-nul-emissionsamfund i 2050. Som et resultat stiger efterspørgslen på grøn brint, hvilket kræver en betydelig opskalering af elektrolysekapaciteten.

Green Hydrogen Systems leverer elektrolyseanlæg, der kan producere grøn brint. Virksomhedens kunder er primært inden for energisektoren, hvor der er stigende efterspørgsel efter vedvarende energi. Green Hydrogen Systems’ elektrolyseanlæg er designet til at passe ind i et bredt spektrum af applikationer, herunder industrielle, kommercielle og offentlige sektorer.

Her kan du se Green Hydrogen Systems egen præsentation fra deres youtube kanal.

Green hydrogen system fangede alles interesse i 2023, da aktien steg fra 10 til 40 kr på meget kort tid.

Stigningen skyldes længerevarende fald i hele 2022 og en række af ordre i starten af 2023.


Der har også været en del hype omkring aktien, som nu ser ud til at aftage.


Siden da har kursen været vigende.


Markedet og dets udvikling

Elektrolyseanlæg til produktion af grøn brint er et marked, der er under hastig udvikling. Ifølge en rapport fra analysevirksomheden Allied Market Research forventes markedet at vokse med en årlig vækst på 24,6% fra 2020 til 2027. Den øgede efterspørgsel efter vedvarende energi og en stigende bekymring for klimaforandringer driver væksten i markedet. Konkurrenter på markedet inkluderer Bloom Energy, ITM Power og Siemens.

Styrker og svagheder ved Green Hydrogen Systems


Styrker:

 1. Patenteret teknologi: Green Hydrogen Systems har en patenteret teknologi, der er meget effektiv i produktionen af grøn brint. Teknologien bruger kun lidt energi og kræver kun vand og elektricitet som input.
 2. Erfarent ledelsesteam: Virksomheden har et erfarent og kompetent ledelsesteam, der har vist sig i stand til at eksekvere på sine strategiske mål.
 3. Stærk kapitalposition: Green Hydrogen Systems har en stærk kapitalposition og er ikke afhængig af ekstern finansiering for sin fortsatte drift.
 4. Stærkt samarbejde med partnere: Virksomheden har et stærkt samarbejde med partnere som Vestas og MHI Vestas, der kan hjælpe med at sikre succes i udvikling og implementering af dets teknologi.

Svagheder:

 1. Nyligt børsnoteret: Green Hydrogen Systems er en relativt ny børsnoteret virksomhed, og dens historiske finansielle resultater er begrænsede.
 2. Afhængig af enkeltprodukt: Virksomhedens nuværende forretningsmodel er afhængig af sin evne til at levere elektrolyseanlæg til produktion af grøn brint.
 3. Konkurrenter med større økonomiske ressourcer: Green Hydrogen Systems konkurrerer med større virksomheder som Siemens, der har betydelige økonomiske ressourcer til at investere i forskning og udvikling.
 4. Afhængig af politisk støtte: Virksomhedens vækst er afhængig af politisk støtte til investeringer i vedvarende energi.
 5. Risici ved Green Hydrogen Systems og dets marked

Risici ved Green Hydrogen Systems og dets marked:

 • Konkurrence: Konkurrencen på markedet for elektrolyseanlæg til produktion af grøn brint er intens. Green Hydrogen Systems konkurrerer med store virksomheder, der har større ressourcer og større markedsandel.
 • Lovgivning: Politisk usikkerhed og ændringer i regulering og lovkrav kan påvirke efterspørgslen og væksten i markedet for grøn brint.
 • Teknologisk risiko: Teknologisk risiko er en konstant trussel, og Green Hydrogen Systems vil skulle fortsætte med at investere i forskning og udvikling for at forblive konkurrencedygtige.
 • Cyklisk marked: Efterspørgslen efter grøn brint kan påvirkes af ændringer i den økonomiske cyklus og globale økonomiske forhold.
 • Kunder og produkter

Økonomiske resultater

Green Hydrogen Systems rapporterede en omsætning på DKK 23,9 mio. i 2020, sammenlignet med DKK 13,5 mio. i 2019, hvilket repræsenterer en stigning på 77%. Virksomheden rapporterede også en nettotab på DKK 89,6 mio. i 2020, sammenlignet med et nettotab på DKK 68,2 mio. i 2019. Virksomheden har ikke udbetalt udbytte til aktionærerne, da den stadig er i en tidlig vækstfase.

Green Hydrogen Systems’ nylige meddelelse (fra hjemmesiden) om ikke-reviderede nøgletal for 2022 og prognose for 2023 giver værdifulde indsigter i virksomhedens økonomiske præstationer og fremtidsudsigter. I 2022 leverede virksomheden A90-elektrolysermoduler til to kunder, hvilket førte til en omsætning på DKK 10 millioner, hvilket var i tråd med virksomhedens seneste prognose udstedt i august 2022. Fra tredje kvartal 2022 genoptog virksomheden salg af A90-elektrolyserne, hvilket har ført til en stigende salgspipeline og fire nye kundeordrer i fjerde kvartal 2022 og januar 2023.

Desuden fortsatte virksomheden i løbet af året fremad med udvidelsen af ​​produktionsfaciliteterne og styrkelsen af organisatoriske evner inden for forskning og udvikling, salg, sikkerhed og produktionsudvidelse. Disse positive udviklinger understøtter virksomhedens konkurrenceposition, og virksomheden forventer en betydelig stigning i omsætningen i 2023 sammenlignet med tidligere år.

Virksomheden annoncerede også, at dens samlede ordrebeholdning var 13 MW sammenlignet med 9,9 MW ved udgangen af 2021. Selvom bruttofortjenesten for 2022 var DKK -10 millioner sammenlignet med DKK -17 millioner i 2021, overgik den EBITDA-guidance på DKK -249 millioner og EBIT-guidance på DKK -283 millioner. Imidlertid skal det bemærkes, at disse nøgletal er uauditere og skal tages med forbehold.

For 2023 forventer virksomheden en omsætning i intervallet DKK 120 til 160 millioner og EBITDA i intervallet DKK -240 til -210 millioner. Desuden forventes der investeringer i intervallet DKK 270 til 300 millioner, som vil fokusere på produktionsskalaopbygning, prototyper til produktion af X-Series, testfaciliteter samt forskning og udvikling relateret til X-Series og talrige initiativer til yderligere at øge systemydelsen for A-Series og X-Series produktplatformene.

Alt i alt tyder nøgletallene på, at Green Hydrogen Systems bevæger sig i den rigtige retning, selvom der stadig er udfordringer i markedet, såsom forsyningskædeproblemer, stigende komponent- og råvareomkostninger, generel inflation, forsinkelser i produktmontage og pandemier. Det er værd at bemærke, at virksomheden forventer en betydelig stigning i omsætningen i 2023 sammenlignet med tidligere år, og at dens samlede ordrebeholdning er steget, hvilket indikerer en stærk efterspørgsel efter dens elektrolyseanlæg.

Vigtige nøgletal

Green Hydrogen Systems har en P/E-forhold på -15,1, en P/S-forhold på 25,6 og en P/B-forhold på 10,8. P/E-forholdet indikerer, at Green Hydrogen Systems har en negativ indtjening, mens P/S og P/B-forholdene viser en høj værdiansættelse af virksomheden.

Konklusion

Green Hydrogen Systems er en spændende virksomhed med en patenteret teknologi og stærke samarbejder med partnere. Men som en ny børsnoteret virksomhed er dens historiske finansielle resultater begrænsede, og dens nuværende forretningsmodel er afhængig af sin evne til at levere elektrolyseanlæg til produktion af grøn brint. Der er også en betydelig konkurrence og politisk usikkerhed i markedet. Det er vigtigt at overveje disse faktorer, når man overvejer at investere i Green Hydrogen Systems. 

Kilder:

Google Finance (https://www.google.com/finance)

Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com/)

Green Hydrogen Systems’ hjemmeside (https://greenhydrogen.dk/)

Morningstar (https://www.morningstar.dk/dk/)

Allied Market Research (https://www.alliedmarketresearch.com/)

Disclaimer: Dette indhold er kun beregnet til informationsformål og udgør ikke investeringsrådgivning eller nogen form for investeringsanbefaling. Vi påtager os intet ansvar for nogen konsekvenser, der måtte opstå som følge af brugen af ​​dette indhold. Læsere opfordres til at udføre deres egne undersøgelser og konsultere professionelle rådgivere, før de træffer beslutninger om at investere.